Lumiesteet paikalleen asennettuina

Orima-lumiesteet

Orima-lumiesteet Kaltevien kattopintojen alla olevat kulkutiet, kulkevat ihmiset, leikkivät lapset ja istutukset on hyvä suojata putoavalta lumelta lumiestein. Lumiesteiden ansiosta katolla oleva lumi pysyy hallinnassa. Orima-lumiesteitä valmistetaan kahta perus­tyyppiä, putki- ja verkkolumies­teitä. Lumiesteputket ovat profii­liltaan ovaaleja, näin putkelle saadaan paras mahdollinen taivutus­kestä­vyys. Lumiesteputket ovat tehtaalla valmiiksi supistetut toisesta päästä, tämä helpottaa asennusta koska erillisiä jatkoholkkeja ei tarvita.

Putket valmis­tetaan kuumasin­kitystä tai kuumasinki­tystä ja pulveri­poltt­omaalatusta teräksestä korroosio­kestävyyden varmistamiseksi. Lumiesteet voidaan pulverimaalata samaan sävyyn katon kanssa.

 • Putkikannakkeiden keskiöväli enintään 1 200 mm, putken pituus 3m ja putkia 2 kpl/paketti.
 • Tuotteet valmistetaan katemate­riaalin, kattokal­tevuuden ja lappeen pituuden mukaan
 • Lumiesteet suositellaan asennettavaksi koko lappeelle
 • Vakiovärit tummanharmaa RR23, punainen RR29, ruskea RR32, musta RR33 ja tiilenpunainen RR750. Muut värit tilauksesta.
 • Lumiesteet on testattu puolueet­tomassa tutkimus­laitoksessa

Orima-verkkolumieste

Orima-verkkolumieste on suunniteltu kohteisiin joissa huippu­turval­lisuus on ensimmäinen suunnit­telupe­ruste. Verkko­lumies­tettä käytetään etenkin kaupungeissa sekä taajamissa korkeiden rakennusten katoilla. Pienikin jääkappale voi korkealta pudotessaan aiheuttaa huomattavaa vahinkoa, tiheä verkkolumieste ehkäisee tehokkaasti mahdolliset vahingot.

 • Saatavana myös hapsureunaisena.
 • Orima-verkkolumi­esteen korkeus on 150 mm ja vakiopituudet 1,25m ja 2,50m.
 • Lumiesteen kannakkeiden keskiöväli on enintään 1 200 mm.
 • Lumiestettä voi jatkaa joko erillisellä jatko­sarjalla tai limiliitoksena.
 • Lumiesteet saa kuuma­sinkit­tynä tai kuuma­sinkit­tynä ja pulveripolt­tomaa­lattuna 
 • Vakiovärit tummanharmaa RR23, punainen RR29, ruskeaRR32, musta RR33 ja tiilenpunainen RR750. Muut värit tilauksesta.