Talotikkaat edulli­sesti Kourutekiltä!

Orima-talo- ja turvatikkaat

Orima -tikkaat Orima-moduuli­järjestelmään sisältyy talo-, turva- ja kattotikkaat. Moduulitikkaita löytyy kuutta eri pituutta, joita yhdiste­lemällä saadaan minkä pituinen tahansa tikas 30 cm:n jaolla.

Tikkaat valmistetaan kuumasinkitystä 25 x 45 mm:n ovaaliputkesta ilman hitsauksia. Askelmat ovat pyöreää putkea, halkaisijaltaan 25 mm. Askelman kiinnittyminen sivujohteiden läpi varmistaa askelman paikallaan pysymisen. Tikkaat on testattu 260 kg:n staattisella kuormalla käyttöolosuhteissa. Pystytikkaiden seinäjalkojen kiinnitykseen tikkaiden johteissa ja seinän runkorakenteissa on kiinnitetty erityistä huomiota. Orima-tikkaat poikkeavatkin edukseen muista markkinoilla olevista tikasmalleista.

RakMk osan F2 määräysten mukaan pientaloissa on oltava turvatikkaat, jos asutun huoneen ikkuna on yli 3500 mm:n korkeudella maan pinnasta. Moduulitikkaista saat koottua helposti rakennusmääräykset täyttävät turvatikkaat.

Huomaathan, että talotikkaat, joiden nousukorkeus on 8 m tai siitä yli, on varustettava turvavyön kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella.

Tikkaat on viimeistelty korroosion kestävällä pulveripolttomaalauksella. Vakiovärit ovat valkoinen RR20, harmaa RR23, ruskea RR32, musta RR33, punainen RR29 ja tiilenpunainen RR750. Muut värit valmistetaan tilauksesta.

Orima-kattotikkaat ja raput

Orima-moduulitikkaista saadaan koottua turvallinen kattotikas, joka kiinnitetään katon alusrakenteisiin käyttämällä siihen suunniteltuja erityisiä kiinnitysosia. Orima-talotikkaat ja raput ovat käyneet läpi tiukat rasituskokeet turvallisuuden takaamiseksi. Rakennuksen talotikkailta ja kattoluukulta saadaan varma kulku eri huoltokohteisiin katon mallista tai kaltevuudesta riippumatta.