SIjoita laadukkaaseen orima-sadevesijärjestelmään

Ostamalla Orima-sadevesijär­jestel­män sijoitat rahasi turvallisesti. Orima tuotteiden laatu­kriteerit ovat erittäin tiukat, materiaaleilla onkin mark­kinoiden pisimmät takuut. Orima sadevesijärjes­telmät valmistetaan kotimaisesta kuumasin­kitystä molemmin puolin muovipinnoi­tetusta teräslevystä, joka kestää kuormitusta sekä säänvaihteluja. Materiaalit ovat erittäin ympäristöystävällisiä ja niiden kierrätettävyys on erinomainen. Materiaaleilla on 30 vuoden puhkiruostumattomuustakuu.

Puolipyöreät sade­vesijärjestelmät

Puolipyöreä sadevesikouru on malliltaan maailman eniten myyty sadevesijär­jestelmä. Puolipyöreän muodon ansiosta kourun vetävyys on erinomainen ja kourun ulkopuolinen kannake tekee puhdistamisen hyvin helpoksi.

 • Materiaali 0,6 mm:n kuumasinkit­tyä ja Pural-pin­noitettua teräslevyä
 • Vakiovärit valkoinen RR20, tummanharmaa RR23, punainen RR29, ruskea RR32 ja musta RR33. Muut värit tilauksesta.
 • Saatavana myös kuparisena

Kantikkaat sadevesijärjestelmät

Kantikas kourujärjestelmä sisäpuolisella kannakkeella on hankinta­hinnaltaan edullisin vaihtoehto sadevesijärjestelmäksi. Kouru voidaan asentaa myös ulkopuolisella kannakkeella, jolloin puhdistaminen helpottuu.

 • Kourun materiaali 0,6 mm:n kuumasinkit­tyä ja Pural-pin­noitettua teräslevyä
 • Syöksytorvi 0,5 mm:n kuumasinkittyä terästä
 • Alastulona joko pyöreä tai kantikas syöksytorvi
 • 9*9cm kantikas poistoputki on suunnattavissa neljään suuntaan
 • Vakiovärit valkoinen RR20, tummanharmaa RR23, punainen RR29, ruskea RR32 ja musta RR33. Muut värit tilausesta.

Ota yhteyttä

Sadevesisiepparit

Sadevesisiepparin avulla saat kerättyä sadeveden esimerkiksi tynnyriin ja voit hyötykäyttää sadeveden kasvimaan tai kukkien kasteluun sateettomina päivinä. Siepparin voi asentaa haluamalle korkeudelle.

Tilaaminen ja asennus

Kourutek Oy on valtuutettu jälleenmyyjä, joka myös asentaa Orima tuotteet. Kourujen asennus tehdään aina saumattomasti mittatilaus- ja takuutyönä. Myyntiedustajamme laskevat teille mielellään maksuttoman tarjouksen, joka ei sido vielä tilaamiseen.

Pyydä tarjous

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kourutek Oy (2771799-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kiviahde Markku
050 3493963
markku.kiviahde@kourutek.fi

Henkilörekisterin nimi

Kourutek Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kourutek Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
markku.kiviahde@kourutek.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.